Mintox Plus Toksin Bağlayıcı


  • Mısır sılajı ve pancar posasından kaynaklanan mikotoksinlerin hayvanlara zarar vermesini önler
  • Toksine bagIı kızgınlık ve dol tutmama sorunlannı engeller
  • Karaciğeri toksinlere karsı korur.
  • İnsan sağlığı açısından da önemlidir, toksinler sütten insana geçebilir
  • Bağışıklık sistemini güclendirir ve hastalıklara karsı direnci arttır.
  • İçerdiği bütirik asit bağırsak sağlığı için çok önemlidir ve bağırsaklarda emilimin yapıldığı yer olan virüslerin gelişimini oldukça destekler. Böylece yemden yararlanma oranı artar.

Kullanım Şekli : Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği taktirde;

  • Sığırlarda 20 gr. / gün
  • Besilerde 20 gr. / gün
  • Koyunlarda 5 gr. / gün

 

Ambalaj Şekli :

25 Kg'lık kraft ambalajlarda

 

Depolama Şekli :

Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

 

Üretim Güvencesi : 

Satılan tüm ürünler GMP ve ISO 22000 belgeli modern üretim tesislerimizde, Sen Tarım ve Sanayi A.Ş. bünyesinde ve güvencesi altında üretilmektedir.

MINTOX PLUS Her 1 Kg. da
Tanımlayıcı Numara Aktif Madde Katkı Adı Premiksteki Düzey
İZ ELEMENTLER
  İnaktif Maya Sacc.cereviciae 250.000 mg/kg.
  Bütirik Asit   10.000 mg/kg.
E4 Bakır Bakır Sülfat 10.000 mg/kg.
  Organik Asitler Mono Gliserid yağ asitleri, Tri gliseridler ve gliserin 50.000 mg/kg.
TOKSİN BAĞLAYICI
  Aktif Klinoptilolit Aktif Klinoptilolit 680.000 mg/kg.

UZMANINA BİR SORUM VAR!

UZMANA SOR MERAK EDİLENLER