Mintox Plus Toxin Bağlayıcı


  • Yem hammaddelerinden kaynaklı toksinlerin oluşturabileceği verim kayıplarını engeller. 
  • Mısır sılajı ve pancar posasından kaynaklanan mikotoksinlerin hayvanlara zarar vermesini önler.
  • Toksine bağlı kızgınlık ve döl tutmama sorunlarını engeller.
  • Karaciğeri toksinlere karşı korur.
  • İnsan sağlığı açısından da önemlidir, toksinler sütten insana geçebilir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci
  • İçerdiği bütirik asit bağırsak sağlığı için çok önemlidir ve bağırsaklarda emilimin yapıldığı yer olan virüslerin gelişimini oldukça destekler. Böylece yemden yararlanma oranı artar.

Kullanım Şekli :
Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği taktirde;

Yemlerin her tonuna 1 kg. Mintox Plus karıştırılır.

  • Sığırlarda 20 gr./gün
  • Besilerde 20 gr./gün
  • Koyunlarda 5 gr./gün

 

Ambalaj Şekli :

25 Kg'lık kraft torbalarda

 

Depolama Şekli :

Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.

 

Üretim Güvencesi : 

Satılan tüm ürünler GMP ve ISO 22000 belgeli modern üretim tesislerimizde, Sen Tarım ve Sanayi A.Ş. bünyesinde ve güvencesi altında üretilmektedir.

MINTOX PLUS Her 1 Kg. da
Tanımlayıcı Numara Aktif Madde Katkı Adı Premiksteki Düzey
İZ ELEMENLER
  İnaktif Maya Sacc.cereviciae 250.000 mg/kg.
  Bütirik Asit   10.000 mg/kg.
E4 Bakır Bakır Sülfat 10.000 mg/kg.
  Organik Asitler Mono gliserid yağ asitleri, Tri gliseridler ve gliserin 50.000 mg/kg.
TOKSİN BAĞLAYICI
  Aktif Klinoptilolit Aktif Klinoptilolit 680.000 mg/kg.

UZMANINA BİR SORUM VAR!

UZMANA SOR MERAK EDİLENLER